Piątek, 29.3.2024
Name days: Marek / Wiktoryna / Zenon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Koncepcja i misja szkoły

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

 KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

W NOWYCH SKLAMIERZYCACH

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

5. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.

6. Program wychowawczy szkoły.

7. Program profilaktyki szkoły.

MISJA

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania

i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego ich rozwoju.

WIZJA

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Wielkopolski i naszej małej ojczyzny.  Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości wobec innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, historii, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

PRIORYTETY SZKOŁY

 1. Zapewnianie uczniom wszechstronnego rozwoju.
 2. Tworzenie przyjaznego klimatu.
 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki.
 4. Wszechstronne wychowanie.
 5. Świadczenie usług na wysokim poziomie edukacyjno – wychowawczym.
 6. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
 7. Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, różnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

WYCHOWANEK NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • wrażliwy na dobro
 • otwarty wobec innych
 • dobry i uczciwy
 • tolerancyjny
 • mający jasno sformułowany cel życiowy
 • dokonujący właściwych wyborów
 • mądry
 • uczynny
 • pracowity
 • rozsądny
 • wrażliwy
 • przygotowany do życia

Galeria Zdjęć