Czwartek, 13.6.2024
Name days: Antoni / Lucjan / Grzegorz
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Stołówka szkola

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Cennik

Regulamin stołówki

Godziny wydawania posiłków: 11.30 - 13.45

W STOŁÓWCE SZKOLNEJ PRZEBYWAJĄ TYLKO OSOBY SPOŻYWAJĄCE POSIŁEK ! (zalecenia sanepidu)Uczeń 4,00 zł

1,00 zł zupa

3,00 zł drugie danie

 

Pracownik szkoły 6,50 zł

2,00 zł zupa

4,50 zł drugie danie

3,00zł  słoik zupy (1 L)


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach

 

        I.            UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych Skalmierzycach oraz nauczyciele.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub, których dożywianie finansuje: MOPS, M-GOPS.
 3. Wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi.

      II.            ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowe w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i intendenta.
 3. Wysokość opłaty za jeden posiłek ucznia wynosi 5,50 zł (2,00 zupa i 3,50 zł drugie danie) natomiast posiłek nauczyciela 6,50 zł (2,00 zupa i 4,50 zł drugie danie).
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

    III.            OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady w formie przelewu po miesiącu na indywidualne konto bankowe do 5-go dnia następnego miesiąca w którym dziecko korzystało z wyżywienia.
 2. Nieuiszczenie odpłatności w terminie spowoduje wykreślenie dziecka z obiadów.
 3. Nieobecność dziecka należy zgłaszać w sekretariacie szkoły, osobiście lub telefonicznie 62 762 15 95 najpóźniej tego samego dnia do godziny 8:30, w przypadku braku informacji o absencji ucznia opłata zostanie naliczona.
 4. W przypadku rezygnacji z obiadów należy zgłosić ten fakt do intendenta 62 762 15 95 z wyprzedzeniem.

    IV.            WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godz. 11:30 do godz. 13:45.
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

      V.            ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

    VI.            O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W NOWYCH SKALMIERZYCACH.

 

Galeria Zdjęć