Sunday, 14.7.2024
Name days: Kamila / Kamil / Damian
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Psycholog szkolny

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Psycholog szkolny podejmuje działania, których celem jest wspieranie rozwoju psychicznego uczniów. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa szkolnego należy:

1) diagnozowanie i pomoc w określeniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Drogi uczniu, jeżeli:

  • masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić
  • czujesz się osamotniony, nierozumiany przez rówieśników lub bliskie ci osoby
  • spotkało cię coś przykrego
  • doświadczasz agresji ze strony rówieśników lub sam jesteś agresywny
  • chcesz podzielić się swoimi sukcesami
  • chcesz porozmawiać o czymś ważnym dla ciebie

Możesz przyjść do psychologa szkolnego.

Z pomocy i wsparcia psychologa szkolnego mogą korzystać także rodzice i opiekunowie uczniów.


Zapraszamy do lektury bajek terapeutycznych, które pisze nasza Pani psycholog, Małgosia Tomera. Bajki te mają na celu pomóc dzieciom zrozumieć ważne dla nich sprawy i poradzić sobie z mniejszymi bądź większymi trudnościami. Są one dostępne na stronie http://wytworki-potworki.blog.pl/ można też odwiedzić profil strony na Facebooku https://www.facebook.com/wytworkipotworki


Jesteśmy różni ale tak samo ważni!

Pod takim hasłem odbywały się warsztaty z psychologiem, w których uczestniczyli uczniowie klas 3. W czasie tych spotkań rozmawialiśmy o tym, że różnimy się od siebie wyglądem, charakterem, zainteresowaniami, jednak każdy z nas jest ważną osobą i zasługuje na szacunek. W zrozumieniu tego tematu pomagali nam bohaterowie bajki "Kubuś Puchatek i Przyjaciele". Przywołaliśmy też hasło słynnych muszkieterów "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!".


Galeria Zdjęć